Steeds meer groente en fruit zonder landbouwgif in de supermarkt

De jaarlijkse Gifmeter van Milieudefensie en Foodwatch laat zien dat er in de supermarkten steeds meer groente en fruit zonder landbouwgif ligt, maar ook dat nog lang nog lang niet de norm voldoet. Uit de metingen blijkt dat veel telers de groente en fruit helemaal schoon in de winkel weten te krijgen.

Groente en fruit uit Nederland relatief schoon

De telers in Nederland en omringende landen hebben hun zaken aardig goed voor elkaar, want de producten in de supermarkt waar het vaakst gif op wordt aangetroffen komen meestal van buiten Europa.

In supermarkt minder gif, in alternatieve handel grotere risico’s

In de handel (gemeten buiten de supermarkt) is het aantal producten met aantoonbare gezondheidsrisico’s toegenomen, net als het aantal gifsoorten dat op de producten werd aangetroffen.

Schoonste groente

Bloemkool bevatte tijdens het onderzoek in 96% van de onderzochte gevallen geen landbouwgif en was daarmee de schoonste groente in het winkelschap.

Mango bevat vaak gif

In schril contrast met bloemkool staat de mango, die bevatte in 91% van de gevallen namelijk wèl resten van landbouwgif, waarbij in 9% van de gevallen daarbij zelfs sprake was van een overtreding van de wettelijk toegestane norm.

Jumbo presteerde het beste

Jumbo was, zo bleek uit het onderzoek onder 8 grote supermarktketens, de aanbieder van de schoonste producten terwijl  Coop daar de slechtst presterende supermarktketen was. Lidl en Plus staan net achter Jumbo, op nummer 2 en 3, terwijl Aldi en Albert Heijn de resp. 2 en 3 na slechtst presterende super waren.

Lees ook:  Biologisch eten verkleint kans op kanker niet

Over landbouwgif

Landbouwgif komt regelmatig op producten voor in concentraties die giftig zijn voor de mens (plant en dier) via de kankerverwekkende, hormoonverstorende, mutagene, reprotoxische of zenuwtoxische werking van deze stoffen. foodwatch en Milieudefensie – de organisaties achter de website Weet wat je eet – publiceren jaarlijks de meetgegevens van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Weet wat je eet geeft de consument en de handel inzicht in de aanwezigheid van resten landbouwgif op groente en fruit en de daarmee gepaarde gezondheidsrisico’s. Rankings van de schoonste producten en rankings van de prestaties van de supermarkten zijn voor iedereen toegankelijk via een online zoeksysteem genaamd de Gifmeter.

 

Bronnen:

Milieudefensie.nl

Weetwatjeeet.nl