Stap voor stap gezonder op de werkvloer

Het nieuwe vitaliteitsprogramma Het Nieuwe Eten@Work helpt bedrijven om samen met hun werknemers te werken aan een fitte bedrijfscultuur. Na een succesvolle pilot lanceert het Voedingscentrum dit persoonlijke stappenplan vandaag op landelijk niveau in samenwerking met High Five Health Promotion.

Voor bedrijven is er reden genoeg te werken aan de gezondheid van hun medewerkers: gezonde medewerkers kunnen hun werk beter aan en zijn productiever. Maar ook de medewerker heeft er baat bij, hij voelt zich fitter en gezonder. En dat heeft natuurlijk ook buiten werktijden een positief effect.

Persoonlijk plan om gezonder te eten

Medewerkers die meedoen met het programma Het Nieuwe Eten@Work kiezen zelfstandig persoonlijke verbeterstappen binnen categorieën, zoals gevarieerder eten en het kiezen van kleinere porties of gezondere producten. Ze krijgen inzicht in hun eetpatroon en leren stap voor stap gezonder eten volgens de richtlijnen van de Schijf van Vijf.

Gezonder eten in de werkomgeving

Het bedrijf kan de medewerkers ook verleiden tot meer bewegen en het voedingsaanbod op de werkvloer aanpassen. Op die manier worden deelnemers volop gemotiveerd gezonder te leven en worden zij ook via meerdere wegen hiertoe gestimuleerd. Wanneer werkgevers bijvoorbeeld het aanbod in de bedrijfskantine en van de snoepautomaten aanpassen, verandert de ‘eet-omgeving’ van medewerkers en wordt het hen gemakkelijker gemaakt die gezondere keuze te maken.

Meer bewegen op het werk

Hetzelfde effect kan worden bereikt op het gebied van bewegen, door bijvoorbeeld trappenhuizen toegankelijker en aantrekkelijker te maken als gezond alternatief voor de lift. In de samenwerking verzorgt het Voedingscentrum de inhoud van het programma op het gebied van eten en High Five Health Promotion de beweegonderdelen.

Lees ook:  Te weinig gezonde voeding bij dagattracties

Succesvolle pilot

Een pilot van Het Nieuwe Eten@Work in 2012 bij 2 grote bedrijven leverde onder meer de volgende resultaten op:

• Het Nieuwe Eten@Work zet aan tot het kopen van gezondere producten in het bedrijfsrestaurant. 40% van de medewerkers is gezondere producten gaan kopen; 14% zegt zelfs elke dag gezondere producten te kopen en 20% 3 tot 4 keer per week.

• 32% geeft aan dat Het Nieuwe Eten@Work heeft geholpen het eetgedrag te veranderen; 24% geeft aan dat het vitaliteitsprogramma heeft geholpen het beweeggedrag te veranderen.

Het Nieuwe Eten

Al meer dan 100.000 consumenten verbeteren hun eetpatroon met Het Nieuwe Eten. De principes zijn eenvoudig: verander het eetpatroon in kleine, persoonlijke stapjes door per keer één gewoonte aan te pakken. Is de verbeterstap een gewoonte geworden neem dan een volgende stap. Het Nieuwe Eten@Work komt hieruit voort, aangevuld met beweging en extra aandacht voor een gezonde bedrijfsomgeving. Voor meer informatie en contact: www.hetnieuweeten.nl/werk