RIVM: Spoor jongeren aan om minder vlees te eten

Jongeren moeten minder vlees gaan eten. Dat zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volgens het RIVM kan het aansporen daartoe het best gebeuren bij bepaalde levensgebeurtenissen.

Minder vlees eten door uit huis wonen

Jongvolwassenen gaan minder vlees eten als ze op zichzelf gaan wonen. 18- tot 35-jarigen stellen dat ze vooral minder vlees zullen eten door de verandering in de sociale omgeving en door meer onafhankelijkheid. Het RIVM deed onderzoek onder 1800 jongvolwassenen.

Het RIVM vroeg ook naar redenen die het moeilijker maken om minder vlees te eten. Ze geven vooral de smaak van echt vlees, de hoge prijzen van vleesvervangers en gewoonte aan als de belangrijkste factoren.

Bewuster leven

Jongeren die de vleesconsumptie al verminderen, doen dat vaak omdat ze bewuster willen leven. Ze maken zich zorgen over het dierenwelzijn, of zijn zich bewust van het veranderende klimaat en de milieuschade die vlees eten met zich meebrengt.

Sommige jongeren eten geen vlees meer om op die manier geld te besparen. Doordat vlees steeds duurder wordt, wordt het aantrekkelijker om een vegetarisch of veganistisch dieet te volgen.

Jongeren aansporen minder vlees te eten

Volgens het RIVM zijn de resultaten interessant, omdat ze kunnen helpen om jongeren aan te sporen minder vlees te maken. Het RIVM gebruikt de resultaten bijvoorbeeld om een strategie te bedenken om het eten van vlees door jongvolwassenen te beperken. Een gecombineerde aanpak is volgens de organisatie het meest effectief.

Lees ook:  Biologisch eten verkleint kans op kanker niet

Zo moeten fabrikanten de porties van vleesproducten verkleinen en moeten alternatieven voor vlees goedkoper worden. Ook wil het RIVM graag een groter aanbod zien van alternatieven voor vlees.

Vleestaks

Eerder liet minister Staghouwer (ChristenUnie) weten onderzoek te doen naar een zogenoemde ‘vleestaks’: een extra belasting op het kopen van vlees. Hij wilde weten of zo’n heffing mensen ertoe kan brengen om minder vlees te eten. Daar bleek geen meerderheid in de Tweede Kamer voor te zijn. Onder meer de regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen, net als de oppositiepartijen PVV, SP, JA21, SGP, DENK, Groep van Haga en BBB. De partijen vrezen dat de boodschappen dan nog duurder worden.

Het RIVM gaat nu op zoek naar alternatieven om de vleesconsumptie te verminderen. Op die manier wil het overheidsorgaan de schade aan het milieu en het dierenleed dat erbij gepaard gaat, zoveel mogelijk aan banden leggen.